2 Thessalonicenzen

De brieven aan de Thessalonicenzen van Paulus
Deze studie over de brieven aan de Thessalonicenzen van Paulus bevestigt de Wederkomst Christus en is opgenomen in twee studies. De studies zijn verdeeld naar de twee brieven aan de Thessalonicenzen die de Wederkomst Christus onderbouwen.

Achtergrond informatie mbt. de brieven aan de Thessalonicenzen:
Deze brieven zijn door de apostel Paulus rond het jaar 51 nChr. vanuit Korinthe geschreven aan de gemeente te Thessalonicenzen en alle gelovigen. De gemeente te Thessalonica was nog een jonge gemeente (ongeveer 3 jaar oud) voordat deze brieven werden geschreven. De christenen in Thessalonica moesten in hun geloof worden versterkt (zie ook het Zoeklicht). Vooral doordat er een misverstand was rond de tweede komst van Christus. Sommigen dachten dat de Heer direct weer terug zou komen dus men raakte verstrikt in de gedachte dat de christenen die nu sterven dit zullen missen. En dat er veel gelovigen stierven werd mede veroorzaakt doordat er veel christen vervolgingen waren.
De afzenders van deze brieven zijn: Paulus, Silvanus en Timotheüs.

Neem de tijd en luister naar wat Paulus aan de Thessalonicenzen had te vertellen in het jaar 51 nChr. en wat hij nu vertelt aan alle moderne gelovigen. Deze studie wordt gegeven door Ds. Henk Schouten anno 2015 / 2016.

Audio opnames van de tweede brief aan de Thessalonicenzen:

Dankzegging

Rechtvaardigheid

Gemeente in verwarring

Antichrist weerhouden

Wat is die macht?

Standvastigheid

Verzoek om voorbede

Ongeregeld leven deel 1

Ongeregeld leven deel 2