Geen Uitstel Meer – Deel 1

Samenvatting Deel 1
* = Bijzondere schets en / of muziek

Deel 1: Inleiding Openbaring en Openbaring 1 t/m 5
GUM ID Bijbeltekst Thema Tijd Sheets
GUM 00 Inleiding Samenvatting en overzicht   16 min* Sheet 00
GUM 01 Opb. 1 Wie is Jezus Christus?   22 min Sheet 01
GUM 02a Opb. 2:1-11 Inleiding 7 brieven: Efeze en Smyrna   22 min Sheet 02a
GUM 02b Opb. 2:12-3:6 Pergamum, Thyatira en Sardes   25 min Sheet 02b
GUM 03 Opb. 3:7-22 Filadelfia, Laodicea en totaal overzicht   23 min* Sheet 03
GUM 04 Opb. 4 Blik in de Hemel, Gods troon   30 min* Sheet 04
GUM 05 Opb. 5 De Boekrol met de 7 zegels. Wie kan die aannemen?   27 min* Sheet 05
Totaal Deel 1     165 min  

Video Overzicht van de Studie Deel 1:

Geen Uitstel Meer – 00 – Inleiding


 
Geen Uitstel Meer – 01 – Openbaring 1

 
Geen Uitstel Meer – 02a – Openbaring 2:1-11

 
Geen Uitstel Meer – 02b – Openbaring 2:12 – 3:6

 
Geen Uitstel Meer – 03 – Openbaring 3:7-22

 
Geen Uitstel Meer – 04 – Openbaring 4

 
Geen Uitstel Meer – 05 – Openbaring 5