De 70 Jaarweken

Deze studie is ontwikkeld door Ds. Henk Schouten in opdracht van ‘t Zoeklicht en behandelt de 70 Jaarweken zoals die in Daniel 9 wordt vernoemd. De zeventigste Jaarweek gaat over de eindtijd die zelfs voor Daniel verborgen bleef en verzegeld werd (Daniel 12:9). In de studie komt naar voren wat er staat te gebeuren in die 70ste Jaarweek. De kennis van de inhoud van de 70ste Jaarweek neemt snel toe en laat een dramatisch beeld zien. De studie geeft ook aan de oplossing zoals God dat wil en verwacht en heeft aangegeven in Zijn Woord. Benieuwd wat dat dan is luister en onderzoek de inhoud van deze studie. De studie is ZEER relevant voor een ieder mens.

De studie werd in de Baptistengemeente Immanuël verzorgd door Henk en bestaat uit de volgende delen:

 
Deel 1 – De ballingschap

 
Deel 2 – De jaarweken

 
Deel 3 – De interval

 
Deel 4 – De 70ste jaarweek