De bijbel en de evolutietheorie

Ds. Arnold Wagenmakers heeft op 22 september bij de Baptistengemeente Immanuël te Hoogeveen een studie verzorgd over de Bijbel en de Evolutie theorie.

Arnold is docent Biologie, natuurkunde en scheikunde geweest en heeft zijn theologische opleiding gehad aan de Theologische Hogeschool “Johannes Calvijn” te Ede, afgerond in augustus 2000 bij prof. M.J.Paul. Hij is voorganger geweest in de periode van 2000 – 2008.

Het is belangrijk om kennis te nemen van hoe de wetenschap aannamen doet, de mens plaatst in een stamboom en vervolgens dat zo expliciet als de waarheid verkondigt. Men vergeet kritisch naar die aannames te kijken.

Aan de orde komt: Wat de Bijbel zegt over de Schepping, de dieren en uiteindelijk de mens.

De volgende punten komen in deze studie aan de orde:
Volg-nummer
Vragen nav de Evolutietheorie Antwoorden van de Bijbel Videotijdstip
(Min.)
1. N.a.v. de natuurkundige wet van oorzaak en gevolg: Hoe kan er een oerknal komen als er nog geen materie bestond? God sprak en het was er (Ps. 33:9). 09:20
2. Waarom kan de oerknal niet worden vergeleken met een granaat die ontploft, waarna de scherven energie verliezen, om daarna te vertragen? De kosmos-delen blijken echter te versnellen! God houdt de schepping in Zijn hand. 20:16
3. Einstein heeft wiskundig “de eeuwigheid” ontdekt : als een ‘voertuig’ de snelheid van de licht nadert blijkt de tijd steeds meer te vertragen. Satelieten rekenen al met deze vertraging! De Bijbel zegt dat de gelovigen eeuwig bij God zullen zijn en er geen tijd meer is. 21:20
4. Prof. Stephen Hawking gaf aan dat het eerste leven door Aliens in de poeltjes op de jonge aarde moet zijn gebracht. Uiteraard weet hij dat “spontane generatie” onmogelijk is. Het is God die de mens schiep. 28.07
5. Bacteriën kunnen worden voortgedreven door een flagellum-motor (1 miljoenste millimeter) die is opgebouwd uit eiwitten. Het flagellum draait met een snelheid van maximum 100.000 omwentelingen per minuut. God sprak en het was er. 29.43
6. Waarom geeft de evolutietheorie aan dat de mens zoveel miljoen jaren na de Dinosaurussen zijn ontstaan terwijl er wetenschappelijke bewijzen zijn dat de mens in diezelfde tijd leefde? (Geologische kolom). God schiep de mens op de zesde dag en zag dat het zeer goed was. 38.07
7. Ontstonden alle soorten gelijktijdig? God sprak in Gen. 1:24: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen (Genesis- soorten). 44.16

Arnold vindt dan ook dat de evolutietheorie een sprookje is waar veel mensen in geloven en hen afleidt van de Schepper die hen heeft geschapen.

Wil jij zelf horen hoe hij de vergelijking van de Bijbel en de Evolutie-theorie uitlegt?

Klik hier voor het document met de sheets.