Filippenzen

De Macedonische man

Dankzegging en gebed

Zegen van Paulus gevangenschap

Heengaan of blijven

Volharding

Eén in liefdebetoon

Gezindheid van Christus

Eensgezindheid

Onderscheiden

Kennis van Christus

Hoofdzaken in de gemeente

De consequenties

Dank en Afsluiting