Namen van God

Deze Bijbelstudie gaat over de namen van God. Het is belangrijk om die namen te kennen omdat in die namen het karakter en de wijze waarop God optreedt naar voren komt. Heb jij wel eens van “Elohim” gehoord, waar staat dat (o.a. in Gen. 1:1) en wat betekent die naam (Schepper, Machtig en Sterk). Dit en nog veel meer wordt behandeld in deze studie.

Ten behoeve van deze studie heeft Ds. Henk Schouten twee duidelijke samenvattingen geschreven die de gesproken teksten ondersteunen.

De samenvattingen over de namen van God zijn:
Deel 1: Elohim

Deel 2: El Shadaï