Openbaring

Deze serie wordt behandeld door Ds. Henk Schouten.

 

Inleiding op de serie Openbaring

Het laatste Bijbelboek “Openbaring” is voor velen een ontoegankelijk boek. Beelden, getallen, monsterachtige beesten en vreselijk veel rampspoed maakt het boek weinig aantrekkelijk en soms angstaanjagend. Bijna 2000 jaar lang is over dit boek geschreven en gesproken, niet zelden werden er heftige discussies gevoerd over de bedoeling en de betekenis van dit boek.
Voor anderen was dit buitengewone karakter juist weer aantrekkelijk. Er werd lustig gefantaseerd en gespeculeerd en het waren vaak sektarische groepen aan de rand van de kerk die de boodschap vervormden tot bizarre uitgangspunten. Kunstenaars gebruikten het boek weer op heel andere wijze.
Het bleek een bron voor allerlei uitingen. Gruwelijke taferelen werden geschilderd gebaseerd op gedeelten uit dit boek. Het waren weer anderen die de rust en de sereniteit, zoals in de laatste hoofdstukken beschreven, als inspiratiebron gebruikten.

In de prekenserie die hij behandelt, worden de Bijbelteksten zo nauwgezet mogelijk gevolgd. Hij neemt daarbij het boek Openbaring letterlijk waar dat voor de uitleg ook de meest voor de hand liggende verklaring biedt. Ook wil de spreker zich niet verliezen in allerlei speculaties over de beelden of getallen die in het boek gebruikt worden. Wel is hij aanhanger van de visie dat het Messiaanse Koninkrijk nog moet komen en de wereld geschiedenis afgesloten zal worden door een periode van duizendjaar vrede onder de heerschappij van Jezus Christus, die samen met de verheerlijkte gemeente regeren zal. Daarna zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen.

Het boek Openbaring begint met een geweldige belofte
“zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij” (Openbaring 1:3).
Het is het verlangen en gebed van de spreker dat de hoorder, net als hijzelf, van die grote belofte ontvangen mag. We leven aan de vooravond van de vervulling van al de dingen die in de Openbaring beschreven zijn.

De tijd is nabij.

1. Openbaring 1:1-9 Inleiding

2. Openbaring 1:9-20 Verschijning op Patmos

3. Openbaring 2:1-7 Brief aan Epheze

4. Openbaring 2:8-11 Brief aan Smyrna

5. Openbaring 2:12-17 Brief aan Pérgmamum

6. Openbaring 2:18-29 Brief aan Thyatira

7. Openbaring 3:1-6 Brief aan Sardes

8. Openbaring 3:11-16 Brief aan Filadelfia

9. Openbaring 3:14-22 Brief aan Laodicéa

10. Openbaring 4:1-4 De troon van God

11. Openbaring 4:4-11 Blik in de Hemel

12. Openbaring 5:1-14 De Boekrol

13. Openbaring 6:1-17 Opening 6 zegels

14. Openbaring 7:1-17 Verzegelden, Schare

15. Openbaring 8:1-13 7e zegel, 4 bazuinen

16. Openbaring 9:1-12 De vijfde bazuin

17. Openbaring 11:1-14 Twee getuigen

18. Openbaring 12:1-6

19. Openbaring 12:7-18 Draak overwon vrouw

20. Openbaring 13:11-18 Beest aarde, getal 666

21. Openbaring 14:1-13 Het Lam + de vrijgekochten

22. Openbaring 14:14-20 De oogst

23. Openbaring 15:1-8 Overwinnaars

24. Openbaring 17:1-18 Oordeel Babylon

25. Openbaring 18:1 – 19:5 Val van Babylon

26. Openbaring 19:6-10Bruiloft des Lams

27. Openbaring 22:1-5 Het plan van God