Zacharia

Deze studie is gebaseerd op het Bijbelboek Zacharia en bestaat uit 1+20 delen (zie audio box). Deze delen zijn behandeld door Ds. Henk Schouten in de kapel in Doorn en in de Immanuël kerkdiensten in Hoogeveen. Door technische beperkingen (geen apparatuur beschikbaar) zijn nog niet alle studies te beluisteren. Zodra deze studies beschikbaar komen zullen ze alsnog op deze pagina in de audio box worden opgenomen.
Een studie-overzicht met de corresponderende linken kunt u vinden op: Zacharia studie-overzicht en audio linken.

Zacharia 1:1-6 Oproep tot bekering

Zacharia 1:7-17 De man op het rode paard

Zacharia 1:18 – 2:13 Israël Gods oogappel

Zacharia 3:1-10 Profetie over Gods Knecht

Zacharia 4:1-14 Kandelaar en de twee olijfbomen

Zacharia 5:1-11 De boekrol en de vrouw Efa

Zacharia 6:1-15 Vier wagens en de spruit

Zacharia 7: 1-14 Gehoorzaamheid en vasten

Zacharia 8:1-8 Zegeningen voor Israël

Zacharia 8:9-13 Het huis van Juda

Zacharia 8:14-23 Beloofde zegeningen

Zacharia 9:1-17 Bestraffing Israëls buren

Zacharia 10:1-12 God zal Israél verlossen

Zacharia 11:1-17 Libanon en de 2 herders

Zacharia 12:1-14 Alles leid naar Jeruzalem

Zacharia 13:1-6 Israël bedreigd

Zacharia 13:7-9 Herder en de beproefde rest

Zacharia 14:1-9 De openbaring des Heren op de Olijfberg

Zacharia 14:9-15 Koningschap des Heren

Zacharia 14:16-21 Toekomst voor Jeruzalem