1 Thessalonicenzen

De brieven aan de Thessalonicenzen van Paulus
Deze studie over de brieven aan de Thessalonicenzen van Paulus bevestigt de Wederkomst Christus en is opgenomen in twee studies. De studies zijn verdeeld naar de twee brieven aan de Thessalonicenzen die de Wederkomst Christus onderbouwen.

Achtergrond informatie mbt. de brieven aan de Thessalonicenzen:
Deze brieven zijn door de apostel Paulus rond het jaar 51 nChr. vanuit Korinthe geschreven aan de gemeente te Thessalonicenzen en alle gelovigen. De gemeente te Thessalonica was nog een jonge gemeente (ongeveer 3 jaar oud) voordat deze brieven werden geschreven. De christenen in Thessalonica moesten in hun geloof worden versterkt (zie ook het Zoeklicht). Vooral doordat er een misverstand was rond de tweede komst van Christus. Sommigen dachten dat de Heer direct weer terug zou komen dus men raakte verstrikt in de gedachte dat de christenen die nu sterven dit zullen missen. En dat er veel gelovigen stierven werd mede veroorzaakt doordat er veel christen vervolgingen waren.
De afzenders van deze brieven zijn: Paulus, Silvanus en Timotheüs.

Neem de tijd en luister naar wat Paulus aan de Thessalonicenzen had te vertellen in het jaar 51 nChr. en wat hij nu vertelt aan alle moderne gelovigen. Deze studie wordt gegeven door Ds. Henk Schouten anno 2015 / 2016.

Audio opnames van de eerste brief aan de Thessalonicenzen:

Afzenders

Ons evangelie

Woord vindt ingang

Verlost van de toorn

Opening van het Woord

Bemoediging

Opwekking tot heilig leven

Pastoraal werk van Paulus

Chrstus wederkomst

Oproep tot waakzaamheid

Houdt vrede

Verblijdt u

Bid zonder ophouden

Afsluiting