Maatschappelijke Ontwikkelingen

Één van de seminars die het Zoeklicht organiseert is het Seminar “Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel”. Deze studie is in 2019 in d’Ekkelkaamp in Onstwedde gegeven en bestaat uit vier studie-delen, Ds. Theo Niemeijer heeft deze studie samengesteld en in vele plaatsen in Nederland gegeven. Wij danken hem dat deze studie ook beschikbaar is gesteld voor de Baptistengemeente Immanuël. De studie is gegeven voordat de Coronavirus uitbrak maar past geheel in het beeld dat Ds. Niemeijer in zijn lezingen aangeeft.

Thema:

Maatschappelijke Ontwikkelingen in het licht van de Bijbel?

Vraagstelling:

 

Hoe werken deze ontwikkelingen door in ons persoonlijk leven,
ons huwelijks- en gezinsleven en in de kerk?

Inleiding

De Maatschappelijke Ontwikkelingen in het licht van de Bijbel behandelt een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en plaatst deze ontwikkelingen in het licht van de Bijbel. Deze studie wordt gegeven in een seminar dat, op verzoek van het Zoeklicht, door Ds. Theo Niemeijer is ontwikkeld en bestaat uit vier studie-delen met de volgende gebiedsdelen:

Op wetenschappelijk gebied beweerde men steeds luider dat de evolutietheorie aannemelijker is dan de schepping. Men meent de bouwstenen van het menselijk leven ontdekt te hebben en is in staat om hiermee te bouwen en te verbouwen. De kunstmatige intelligentie neemt steeds meer de plaats van de mens over en dreigt de mens te onttronen van zijn unieke plaats.

Op maatschappelijk gebied deden de TV, telefoon en computer hun intrede, waarmee de maatschappij in no-time veranderde. Door de sociale media ben je van alles op de hoogte. De mobiele telefoon wordt steeds meer een verlengstuk van ons lichaam, waar we niet meer zonder kunnen. Alles wordt inzichtelijk en controleerbaar waarmee de privacy onder druk komt te staan. De zondagsviering paste niet meer in de 24 uurs economie, met als gevolg de openstelling van de winkels op zondag. De snelheid van het leven vroeg om snelle communicatie-middelen en bredere wegen, met als gevolg het fileleed op de snelwegen en het onmisbare, maar zeer kwetsbare internet.

Op sociaal gebied deed in de zestiger jaren de popmuziek (The Beatles) haar intrede, muziek die leidde tot het gebruik van verdovende middelen en seksuele losbandigheid. Vrouwen demonstreerden voor zelfbeschikkingsrecht en eisten met de leus ‘Baas in eigen buik’ het recht van abortus op. Kort daarna laaide de euthanasie-discussie op, met als resultaat dat vandaag ook ‘gezonde mensen’, wanneer ze met hun leven klaar zijn, uit het leven kunnen stappen. De bescherming van- en zorg voor de zwakkeren van de samenleving: de ongeboren baby’s, de gehandicapten en de ouderen, is zo goed als weggevallen.

 

De betekenis van de layout van de tabel mbt de colommen zoals Deel / Bijbeldeel etc. is:
Deel = Het onderdeel van de Seminar. Vaak is dat gesplitst in een aantal subdelen zoals Deel 1a en Deel 1b.
Bijbeldeel = Het Bijbeldeel waar de studie betrekking op heeft.
Media = Starten van de geluidsopname.
A♫ = Beluister de gekozen audio dienst via de op uw PC geïnstalleerde speler
Samenvatting = De door de Ds. Theo Niemeijer vrijgegeven samenvatting.

 

Seminar 20: Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel
Deel Bijbeldeel Thema Media Samenvatting
Deel 1a 2 Tim. 3:1-4 De waarde van het leven (voor de pauze). A♫ Deel 1
Deel 1b Gen. 1:26 De waarde van het leven (na de pauze). A♫ Deel 1
Deel 2a Gen. 1:27 De identiteit van het leven (voor de pauze). A♫ Deel 2
Deel 2b 1 Cor. 11:10 De identiteit van het leven (na de pauze). A♫ Deel 2
Deel 2c Opening en vragen nav Deel 1 A♫
Deel 3a Genesis 1 De rusteloosheid van het leven (voor de pauze). A♫ Deel 3
Deel 3b Genesis 33:12-14 De rusteloosheid van het leven (na de pauze). A♫ Deel 3
Deel 4.1 Inleiding deel 4 A♫
Deel 4.2 Vragen nav deel 3 A♫
Deel 4.3 Jakobus 4:13-16 Het doel van het leven (voor de pauze). A♫ Deel 4
Deel 4.4 2 Cor. 9:8 Het doel van het leven (na de pauze). A♫ Deel 4
Deel 4.5 Slotgebed A♫