Israel, Verleden, Heden en Toekomst

Deze Bijbelstudie van de Baptistengemeente Immanuel is uitgewerkt en verzorgd door ds. Henk Schouten. Zoals het onderwerp aangeeft gaat de studie over het volk Israël, vanaf het ontstaan tot de verre toekomst. Vragen zoals: Hoe is Israël geroepen? Wat is haar relatie tot de Gemeente? Wat kan Israël nog verwachten? Daar wordt vanuit de Bijbel uitvoerig over nagedacht.

Deze studie is verdeeld in de volgende vijf delen:

  1.  Inleiding en Oriëntatie
  2.  Volk in Wording
  3. Volk in ongehoorzaamheid
  4. Volk in herstel
  5.  Volk in glorie -niet beschikbaar-

De studie wordt ondersteund door een PowerPoint projectie. De presentatie van elke studie vindt plaats door de geluidsopname te mengen met de beelden van de PowerPoint. Op deze manier kunnen alle studie-delen op alle media apparaten (TV, Laptop etc.) worden afgespeeld en beluisterd. Stuur ons een E-mail als jij meer informatie wilt mbt de studie, of meer informatie over de Baptistengemeente Immanuel via: Informatie of secretaris@bgimmanuel.nl. Elke video en elk sheet overzicht kan worden gestart door met de muis op de figuur te klikken of aan te raken met je vinger bij een touch screen omgeving.

Deel 1: Inleiding en Oriëntatie

Waarom Israël en niet de VS, China, Europa of Nederland? Als Christus belijdend gelovige heb ik absoluut vertrouwen in God en Zijn Woord. Daarin onthult Hij Zijn plan mbt Israël. Onder dat volk speelt zich vanaf het begin van alles af. In Godsplan speelt dus niet de VS, noch China of Europa een centrale rol maar Israël. Daarom vind ik het van het allergrootste belang de Bijbel te onderzoeken op de dingen die over Israël gezegd worden. Deut7:6-8.

Video Deel 1: Israël: Inleiding en Oriëntatie
Powerpoint sheets deel 1

Er zijn nogal wat kerken en richtingen en binnen al die tradities zijn er ook veel verschillende visies op het profetische woord en de vervulling daarvan. Uiteraard kan dat niet allemaal worden behandeld, daarom neem ik u nu mee naar het denkkader dat volgens mij het beste aansluit bij datgene wat Gods woord ons leert.
Tegenover elkaar staan de twee denkkaders of om het anders te formuleren, twee verschillende paradigma’s.

a) De verbondsleer.   b) De bedelingen leer

Deel 2: Volk in wording
Powerpoint sheets deel 2: Volk in wording

 
Deel 3: Volk in ongehoorzaamheid
Powerpoint Sheets 3: Israël: Volk in ongehoorzaamheid”

 
Deel 4: Volk in herstel
Powerpoint Sheets 4: Volk in herstel